Asked Oct 24th, 2019 10:03 AM 334 0 3
  • 334 0 3
0

Change password sử dụng authentication api laravel

Share
  • 334 0 3

Các bác cho e hỏi về phần Thay đổi password sử dụng authentication laravel. E mới làm nên gặp khó về cái này

3 ANSWERS


hieu nguyen @hieuhumg
Oct 27th, 2019 3:59 AM

cảm ơn bác

+1
| Reply
Share
Answered Oct 24th, 2019 10:04 AM
0

Bạn có thể mô tả cụ thể bạn gặp vấn đề gì ở đây không ?

Share
hieu nguyen @hieuhumg
Oct 24th, 2019 10:09 AM

bác có link hướng dẫn cụ thể không, e mới tìm hiểu phần này, nên đang tìm tài liệu đọc.

0
| Reply
Share
Oct 24th, 2019 10:11 AM

@hieuhumg mình chưa rõ bạn gặp vấn đề như nào hay code làm sao thì làm sao cung cấp cho bạn thông ting gì được 😃)

0
| Reply
Share
hieu nguyen @hieuhumg
Oct 24th, 2019 10:19 AM

@HuyDQ e chưa biết check dữ liệu thế nào ý, nhất là phần token

0
| Reply
Share
Oct 24th, 2019 10:57 AM

@hieuhumg bạn đang dùng laravel-passport luôn đúng không nhỉ ???

0
| Reply
Share
hieu nguyen @hieuhumg
Oct 24th, 2019 2:16 PM

@HuyDQ đúng rồi bác

0
| Reply
Share
Oct 24th, 2019 3:15 PM

@hieuhumg hiện tại bạn đã sinh được token đó và dùng nó để lấy user hiện tại chưa nhỉ ??

0
| Reply
Share
hieu nguyen @hieuhumg
Oct 24th, 2019 11:21 PM

@HuyDQ được rồi bác

0
| Reply
Share
Oct 25th, 2019 12:47 AM

@hieuhumg vậy trong phần đổi password bạn có thể làm giống như đổi password bình thường thôi

if (Hash::check($request->new_password, $user->password)) { 
   $user->fill([
        'password' => Hash::make($request->new_password)
    ])->save();
   ...
}
+1
| Reply
Share
hieu nguyen @hieuhumg
Oct 27th, 2019 3:59 AM

cảm ơn bác

0
| Reply
Share
duongricky @duongricky
Oct 27th, 2019 5:02 AM
Answered Dec 28th, 2019 2:36 PM
0

Bạn có thể tham khảo việc thay đổi password ở đây https://laravel.com/docs/6.x/passwords#after-resetting-passwords

Share