Asked Jun 29th, 2018 2:35 a.m. 66 0 1
  • 66 0 1
+1

Giúp đỡ cách tạo file.js trong router và khai báo ở app.js như thế nào ??

Share
  • 66 0 1

Mình muốn tạo một file admin.js trong router để thao tác các chức năng sign Up và sign In cho dễ quản lý. Minh đã khai báo ở app.js như thế này:

var adminRouter = require('./routes/admin');
app.use('/admincp',adminRouter);
app.use('/admincp/login',adminRouter);
app.use('/admincp/singup',adminRouter);

Khi mà views trang login.html và singup.html lại không được. Do mình khai báo sai hay là vấn đề ở chỗ nào. Mong các bạn giúp đỡ

1 ANSWERS


Answered Jun 29th, 2018 2:47 a.m.
Accepted
0

Sao 3 routes của bạn lại "dùng chung" một adminRouter thế kia? Mình nghĩ bạn làm như này sẽ gọn gàng hơn, giả định ở đây mình dùng Express:

/** app.js **/
const adminRouter = require('./routes/admin')

app.use('/admincp', adminRouter)
/** admin.js **/
const router = express.Router()

router.get('login', ...)
router.get('signup', ...)
...

// Nếu số lượng route ở đây nhiều, có thể gom nhóm các route liên quan rồi tách ra một file khác.
// Ví dụ: gom nhóm bọn route cho accounts module vào một file accounts.js
const accountsModuleRouter = require('./accounts')

router.use('accounts', accountsModuleRouter)
// Hoặc đơn giản chỉ là: router.use(accountsModuleRouter)

module.exports = router
Share
Avatar Lê Văn Quý @menah101
Jun 29th, 2018 2:56 a.m.

mình cũng đã thử những vân ko load được trang.

0
| Reply
Share
Jun 29th, 2018 3:48 a.m.

@menah101 App báo lỗi như nào vậy bạn, có thể vấn đề nằm ở chỗ khác.

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.