Asked Aug 17th, 2018 5:26 a.m. 149 0 1
  • 149 0 1
0

hỏi ngu về crawling

Share
  • 149 0 1

Chuyện là thế này. em thực hiện crawl dữ liệu từ trang web về và trong dữ liệu có các kí tự toán học( trong đó có ký tự phép chia'/'), khi lưu vào database thì nó lại chuyển thành chữ over. VD 3/4 thì nó lưu là 3 over 4. lấy dữ liệu ra ngoài để hiển thị thì nó cũng là 3 over 4. Vì thế nên muốn hỏi các bậc tiền bối làm cách nào để nó lưu đúng theo dữ liệu mà mình crawl

Aug 17th, 2018 6:34 a.m.

Thanh niên crawl dữ liệu Viblo về à =))

0
| Reply
Share
Avatar Minh Dương Văn @minhduong07
Aug 17th, 2018 6:49 a.m.

@huukimit crawl mấy trang học tập thôi

0
| Reply
Share

1 ANSWERS


Answered Aug 17th, 2018 5:34 a.m.
Accepted
+3

Mình đoán là các biểu thức toán học trên các trang bạn crawl về được viết bằng các công cụ hỗ trợ kiểu như latex hay gì đó. Ví dụ trên Viblo thì viết thế này $ 10 \over 2 $ nó sẽ ra:

$ 10\over2 $

Khi bạn chỉ crawl phần text thì nó sẽ ra nguyên như vậy nên phép chia nó mới thành over. Giải pháp ở đây là bạn hãy crawl nguyên dạng html bao gồm các tag, sau đó add thêm các xử lý cho các tag đặc biệt để replace các biểu thức toán về dạng bạn mong muốn.

P.S. Với các biểu thức phức tạp mà có căn bậc n hay các phép sum, logarit chẳng hạn thì chắc chả có cách diễn đạt bằng text nào phù hợp 😄

Share
Avatar Minh Dương Văn @minhduong07
Aug 17th, 2018 7:22 a.m.

@bs90, tôi đã lấy nguyên dạng html của nó, khi mình var_dump thì nó ra " ({T \over 4}) " nhưng khi insert vào database thì nó mất dấu ' ' và chỉ lưu " T over 4" Bê cái var_dump qua Mathjax chuyển thì nó ra chuẩn là T/4 còn lấy từ database ra chuyển thì vẫn là T over 4. rất cảm ơn bạn

+1
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.