Asked May 6th, 2021 4:48 a.m. 110 0 2
  • 110 0 2
+2

Crate Table khi Select Table không tồn tại

Share
  • 110 0 2

Chào mọi người, em đang học thiết kế API sử dụng Node.js và mySQL. Theo như tìm hiểu trên Google em đã thực hiện được các CRUD nhưng với trường hợp là em đã tạo Schema và Table.
Em muốn hỏi mọi người làm cách nào để API tự tạo Schema và Table khi lần đầu truy vấn API và không tồn tại Schema và Table ạ?

Avatar Trần Xuân Thắng @tranxuanthang
May 6th, 2021 6:13 a.m.

Trường hợp sử dụng của bạn là gì mà cần yêu cầu phải tạo schema/table theo cách dynamic nhỉ?

+1
| Reply
Share

2 ANSWERS


Answered May 7th, 2021 2:45 a.m.
Accepted
+2

@thangly98 Thường thì với web mình hay sửa dụng thêm các lib về ORM (Object Relational Mapping) chứ không tự thiết kế lại cái bánh xe, thường các lib này sẽ có các thành phần liên quan như:

  • Migration: Các file dùng để tạo table, thêm cột, sửa cột... vào trong DBMS
  • Seeder: Các file dùng để khởi tạo các dữ liệu mẫu cho dự án
  • Model: Các file dùng để định nghĩa các đối tượng tương ứng với các thực thể trong mô hình dữ liệu quan hệ

Khi deploy thì lúc start ứng dụng, ứng dụng sẽ chạy các file migration để khởi tạo / cập nhật các thay đổi liên quan tới cấu trúc các bảng trong Database. Nếu file migration được chạy trước đó rồi thì nó sẽ có cơ chế bỏ qua.

Sau đó khi migrate DB thành công thì ứng dụng sẽ thực sự chạy hẳn. Pass healthcheck và traffic mới bắt đẩu đổ vào ứng dụng sau khi deploy.

Share
May 7th, 2021 5:00 a.m.

Cảm ơn bạn, mình sẽ tìm hiểu thêm về cái bạn nói 🙏

+1
| Reply
Share
May 7th, 2021 7:31 a.m.

@thangly98 Không có gì. 😃

0
| Reply
Share
Answered May 8th, 2021 5:20 p.m.
0

Thường thì các database có câu query create table if not exist đó bạn.

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.