Asked May 19th, 2018 3:41 PM 143 0 1
  • 143 0 1
0

EXPRESS-FLASH

Share
  • 143 0 1

chào mọi người, chuyện là mình đang làm một hệ thống login/signup bằng Nodejs, tuy nhiên mình gặp phải 1 lỗi là khi đăng kí thành công rồi mà flash-message vẫn không hiện thông báo và hiện lỗi message is not a function, mong mọi người giúp đỡ với ạ,

Đây là file users.js

Đây là file layout.jade

1 ANSWERS


Answered May 21st, 2018 3:35 AM
0

Bạn chụp ảnh nhầm file layout.jade rồi, chụp lại đi.

Share