Asked Apr 11th, 2018 8:34 a.m. 521 0 1
  • 521 0 1
-6

Cần biết rõ hơn về thread và multithreading

Share
  • 521 0 1

Em muốn hiểu rõ hơn về luồng , đa luồng ...

1 ANSWERS


Avatar Nguyên Hà Vũ @hvnguyen17
Apr 11th, 2018 10:02 a.m.

cảm ơn anh nhiều. em có tag Java với Android á

0
| Reply
Share
Avatar Tran Duc Thang @thangtd90
Apr 12th, 2018 12:11 a.m.

@hvnguyen17 oh, sorry em, anh không để ý 😂

0
| Reply
Share
Avatar Nguyên Hà Vũ @hvnguyen17
Apr 12th, 2018 6:00 a.m.

@thangtd90 😃) dạ không có gì a... có thể còn nhờ các anh nhiều mà

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.