Asked Aug 21st, 2019 10:38 AM 111 0 0
  • 111 0 0
+1

Android ORC SCAN vietnamese please helper!!!

Share
  • 111 0 0

Hi everyone. Mình có làm việc với Android củ thể xử lý hình ảnh, đầu vào là một hình ảnh chứa ngôn ngữ tiếng việt (một đoạn văn, bài thơ)... Sau khi scan sẽ trả về một đoạn test (Có dấu hoặc không dấu). Mình có sử dụng api của google (google vision, ml kit), tess-two. Khi quét trả ra tiếng việt đều bị lỗi. Bạn nào có làm việc với các công cụ khác xử lý tiếng việt ok xíu mong giúp đỡ. Thanks all

Aug 23rd, 2019 4:17 AM

Mình từng dùng google API thấy kết quả khá tốt. Không biết lỗi mà bạn nói ở đây là lỗi gì nhỉ?

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.