Asked Feb 22nd, 2019 9:31 a.m. 1149 0 1
  • 1149 0 1
0

Cần giúp đỡ về FCM Token Thành Công Sẽ Hậu Tạ

Share
  • 1149 0 1

Hiện tại em có sử dụng 1 app điện thoại có sử dụng FCM để chứng thực otp

Khi login vào app nó phát sinh 1 fcm token như sau "fcm token":"fg5rF-27mpc:APA91bGA0DUIEo6JyIS9083XyZ5r-bIeCCHv5EmjG-hsizzua0M6k-A9xS7pkL3n7WxpUacKmU2RH8lflJ0MtFlAdxv87VDqEWQ0e6ls7vGtM0P6XdTKITVcodyhUqZMG1v5CZLP-DdL"

Có cách nào mình có thể bắn otp tới fcm token đã được đăng ký khi login để lấy mã otp xác thực không ạ.

Bác nào giúp mình thành công mình hậu ta cafe hoặc nhận làm luôn phần này liên hệ em: 0388118028

1 ANSWERS


Answered Feb 22nd, 2019 10:09 a.m.
+1
"Có cách nào mình có thể bắn otp tới fcm token đã được đăng ký khi login để lấy mã otp xác thực không ạ."

Chỗ này mình chưa hiểu ý bạn muốn làm gì nữa.

FCM Token chính là registrationToken dùng để gửi nhận Push Notification từ Firebase Cloud Messaging.

Bạn đã có quyền gửi nhận được Notification rồi thì bạn sẽ có quyền authenticate (xác thực bảo mật 2 lớp) một số điện thoại bằng mã OPT. Bạn làm theo ví dụ ở đây:

Gọi từ web: https://firebase.google.com/docs/auth/web/phone-auth

Gọi từ Android: https://firebase.google.com/docs/auth/android/phone-auth

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.