Asked thg 3 20, 2019 3:01 AM 156 0 2
  • 156 0 2
-1

Hiển thị ảnh và seed khi sử dụng Active Storage

Share
  • 156 0 2

Do câu hỏi vừa rồi mình thấy khá mất thời gian mà vẫn chưa được giải pháp ưng ý nên mình đổi sang giải pháp từ gem carrierwave sang Active Storage. Tuy nhiên đang gặp vấn đề khá là vui nhộn.

Ở link git nhánh dưới của mình, mình sử dụng cùng 1 thẻ <%= image_tag(@event.pictures[0], :alt => "Event picture", :class => "events-list-picture") if @event.pictures.attached? %>. Nhưng kết quả thì ở welcome#index báo lỗi nil method, còn ở events#show thì không hiện ảnh. Xin nhận được lời giải đáp của mọi người.

https://github.com/BlazingRockStorm/let-us-go/tree/upload-image

Ngoài ra thì theo như git mình đang có 3 ảnh ở folder events. Mình muốn seed dữ liệu 3 ảnh lần lượt vào 3 sự kiện hiện đang dùng để seed. Cú pháp seed bây giờ như thế nào?

Mình dùng yarn để quản lý các gói front end nhé.

2 ANSWERS


Answered thg 3 20, 2019 5:23 AM
Accepted
+1

Anh check trong file view của em thì có vòng for

 <% @events.each do |event| %>

nhưng ở trong đó lại dùng

<%= image_tag(@event.pictures[0], :alt => "Event picture", :class => "events-list-picture") if @event.pictures.attached? %>

Đoạn trong vòng for đúng ra em phải dùng event thay vì @event 😄

Share
Avatar Hoàng Đức Quân @devil_boom_129
thg 3 20, 2019 5:50 AM

sư huynh mới gỡ có mỗi 1 vế 😄

0
| Reply
Share
Answered thg 3 20, 2019 4:29 AM
0

bạn check lại xem @event đã tồn tại chưa

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.