Asked thg 3 26, 2018 2:04 SA 1362 0 1
  • 1362 0 1
0

Actionbar và toolbar trong android chúng là gì của nhau, cách tạo bar ntn?

Share
  • 1362 0 1

Mình đang tìm hiểu về cái menu, và tạo các nút bấm search, sắp xếp ở trên đầu màn hình nhưng gặp khó khắn khi thực hiện vì gặp 2 cái Actionbar và toolbar trong android sao người thì gọi là action người gọi là tool. Mn cho tớ hỏi chúng là gì của nhau và mn chỉ cho mình tạo menu và các nút bấm trên bar được không ak

1 ANSWERS


Answered thg 3 26, 2018 2:41 SA
0

Trước hết bạn cần tìm hiểu ở đây đã nhé

https://android-developers.googleblog.com/2014/10/appcompat-v21-material-design-for-pre.html

Và một ví dụ ở đây

http://www.codexpedia.com/android/android-actionbar-vs-toolbar/

Mình sẽ giải thích kỹ hơn cái đoạn

In this release, Android introduces a new Toolbar widget. This is a generalization of the Action Bar pattern that gives you much more control and flexibility. Toolbar is a view in your hierarchy just like any other, making it easier to interleave with the rest of your views, animate it, and react to scroll events. You can also set it as your Activity’s action bar, meaning that your standard options menu actions will be display within it.

Trong phiên bản mới android, thì Google có giới thiệu 1 widget mới tên là Toolbar. Nó là một widget cải tiến của Action Bar và cho phép chúng ta dễ control cũng như custom hơn. Toolbar kế thừa view ( bạn thấy như ở trong ví dụ trên) nên bạn có thể khai báo các view con và style nó dễ dàng (hơn việc định nghĩa menu xml ở action bar cũ). Và bạn cũng có thể set nó như một actionbar (activity.setActionbar(toolbar) ) bình thường.

Nếu bạn lập trình android tương đối lâu thì bạn sẽ hiểu, chúng ta cần custom ActionBar trong rất nhiều trường hợp đúng ko, và AB cơ bản không đáp ứng đủ, và Toolbar được sinh ra để giúp bạn làm việc đó. Hay nói theo cách khác thì hiện giờ Actionbar là một loại Toolbar đặc biệt. Và điều này được chỉ rõ ở tài liệu official của Google Material Design.

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.