Asked Nov 26th, 2021 9:49 AM 145 2 1
  • 145 2 1
+2

Làm thế nào lấy tất cả sản phẩm của Shop trong Shopee ?

Share
  • 145 2 1

Như tít. Em tìm hiểu doc api của shopee mà không kiếm được cái api nào để lấy được tất cả sản phẩm có trong shop cả?

Các ACE nào đã làm về phần này rồi cho em xin lời chỉ dạy ạ!

1 ANSWERS


Answered Nov 26th, 2021 2:48 PM
Accepted
+2

Mình cũng chưa làm với api của Shopee bao giờ. Nhưng mình thấy có khá nhiều API trong document. Không biết bạn đã đọc cái api này chưa: Product > get_item_list - https://open.shopee.com/documents?module=89&type=1&id=614&version=2

Ngoài ra cũng có thử inspect xem API mà trang https://shopee.vn gọi thì thấy nó gọi API khác hoàn toàn so với document ở trang trên. 🤔 Không biết có phải là phải hợp tác thì mới có doc xịn hay không nữa.

https://shopee.vn/api/v4/search/search_items?by=pop&limit=30&match_id=147229880&newest=0&order=desc&page_type=shop&scenario=PAGE_OTHERS&version=2

image.png

Share
Avatar Truong Bui @TruongDz
Nov 27th, 2021 6:27 AM

@huukimit em đã test api này! "Product > get_item_list" Với môi trường develop của shopee mà ko được anh ạ! Hiện tại em đang để mặc đinh các trường khi test. Anh ơi cho em hỏi cái "timestamp:1611311600" này nó được tạo ra như thế nào đó ạ? làm sao chuyển từ ngày tháng bình thường sang kiểu dữ liệu timestamp kia. image.png em đang nghĩ do cái timestamp của em để mặc định nên ko có sản phẩm nào trong khi shop test của em có 6 sản phẩm.

đây là search_item.

image.png

ngoài ra khi lấy api khác thì còn bị thế này nữa anh ạ! khéo như lời anh nói "Không biết có phải là phải hợp tác thì mới có doc xịn hay không nữa."

image.png

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.