Asked May 13th, 8:59 a.m. 60 0 1
  • 60 0 1
0

AWS RDS MySQL vs. Aurora MySQL

Share
  • 60 0 1

Công ty em có làm một cái app cho khách hàng. có sử dụng Aurora MySQL ở môi trường production, nhưng vì tiết kiệm nên chỉ muốn dùng RDS MySQL ở môi trường dev

  • các bác cho em hỏi là về mặt dữ liệu AWS RDS MySQL vs. Aurora MySQL có khác nhau gì không?
  • môi trường dev dùng RDS MySQL khi deloy lên production dùng Aurora MySQL có vấn đề gì không?

đa tạ, đa tạ......

1 ANSWERS


Answered May 14th, 2:08 p.m.
Accepted
+1

Hoàn toàn được nhé. Không có gì khác nhau

cái môi trường khác nhau có thể set up endpoint db khác nhau đươc nhé

Share
Avatar KhanhVQ @khanhvuquoc.1994
Friday, 2:51 a.m.

cảm ơn bác. chốt đơn luôn 😃)

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.