Asked Sep 3rd, 2022 6:39 a.m. 238 0 3
  • 238 0 3
0

làm sao để mình tắt trình duyệt mà vẫn đẩy được dữ liệu lên server sử dụng laravel framework

Share
  • 238 0 3

bình thường khi mình sử dụng thư viện pusher chỉ đẩy được dữ liệu khi đang còn ở website bây giờ mình tắt trình duyệt đi mà vẫn đẩy được dữ liệu thì làm sao ạ mong mọi người giải đáp

3 ANSWERS


Answered Sep 5th, 2022 1:48 a.m.
+2

@bachdeptrais01 Để giải quyết vấn đề này thì WebApp ra đời. Bạn có thể search Webapp và Service Worker để tìm hiểu thêm P/s: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Service_Worker_API

Other use case ideas
Service workers are also intended to be used for such things as:

Background data synchronization.
Responding to resource requests from other origins.
Receiving centralized updates to expensive-to-calculate data such as geolocation or gyroscope, so multiple pages can make use of one set of data.
Client-side compiling and dependency management of CoffeeScript, less, CJS/AMD modules, etc. for development purposes.
Hooks for background services.
Custom templating based on certain URL patterns.
Performance enhancements, for example pre-fetching resources that the user is likely to need in the near future, such as the next few pictures in a photo album.
Share
Answered Sep 3rd, 2022 7:22 p.m.
0

một khi đã tắt trình duyệt đi thì theo mình biết chỉ có duy nhất 1 thứ bạn có thể nhận được đó là Push notification nhé

Share
Avatar Phạm Huy @phhuy38
Sep 5th, 2022 1:19 a.m.

Bạn dùng thử Firebase xem 😃

0
| Reply
Share
Answered Sep 22nd, 2022 2:45 a.m.
0

Một khi bạn tắt trình duyệt thì không có cách nào để đẩy dữ liệu lên được nhé bạn.

Bạn chỉ có thể lưu dữ liệu dưới local vào IndexedDB trước khi trình duyệt bị tắt, rồi kết hợp dùng Service Worker chạy background để tự động đồng bộ dữ liệu lên server khi người dùng mở lại trình duyệt mà thôi.

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.