Yêu cầu thg 3 4, 2020 3:02 SA 163 0 2
  • 163 0 2
+1

Sort Array alphabetically JavaScript

Chia sẻ
  • 163 0 2

Mình có một array như hình, làm cách nào để sort name theo alphabetically nhỉ?

Avatar Hải Hà @HaiHaChan
thg 3 4, 2020 3:08 SA

Bạn thử dùng lodash nhé: https://lodash.com/docs/4.17.15#sortBy

2 CÂU TRẢ LỜI


Đã trả lời thg 3 4, 2020 3:09 SA
Đã được chấp nhận
+2

bạn thử code này xem arr.sort((a, b) => (a.name > b.name) ? 1 : -1)

Chia sẻ
thg 3 4, 2020 3:27 SA

Code như bạn mình dùng được rồi, cảm ơn bạn nha

Avatar Cỏ dại @nohope97
thg 5 17, 2021 11:30 SA

xịn thật

Đã trả lời thg 3 4, 2020 3:08 SA
0

Bạn thử dùng sortBy của lodash nhé: https://lodash.com/docs/4.17.15#sortBy

Chia sẻ
Viblo
Hãy đăng ký một tài khoản Viblo để nhận được nhiều bài viết thú vị hơn.
Đăng kí