Asked Nov 5th, 2019 8:31 a.m. 394 0 5
  • 394 0 5
+2

Cách render data lấy từ ajax bằng javascript một cách nhanh nhất!!

Share
  • 394 0 5

Mình có viết một hàm php lấy dữ liệu từ google drive api, mình thử return dữ liệu ra màn hình thì thấy chạy rất nhanh chưa đến 1s, nhưng khi gọi ra bằng ajax và thực hiện render ra view thì mấy khá lâu 5s -> 7s. Không biết có cao nhân nào từng render dữ liệu ra web bằng js chưa cho xin vài giải pháp với ạ 😃

Avatar Hoàng Đức Quân @devil_boom_129
Nov 5th, 2019 9:09 a.m.

Bạn có thể cho biết rõ là JS bạn đang dùng framework/thư viện gì được không?

0
| Reply
Share

5 ANSWERS


Answered Nov 5th, 2019 9:05 a.m.
0

Bạn có thể post đoạn code JS bạn render ra view. Mình nghĩ code bạn có vấn đề rồi

Share
Answered Nov 5th, 2019 1:55 p.m.
Share
Answered Nov 13th, 2019 1:41 a.m.
0

Bạn nên render theo kiểu virtualized. Giống như virtualized table trong các thư viện datatable.

Share
Answered Dec 28th, 2019 4:00 a.m.
0

Tks mấy bác

Share
Answered Nov 5th, 2019 9:07 a.m.
-1

Mình gợi ý bạn dùng Axios

Share
Avatar Jack Milkyway @jack.milkyway
Nov 13th, 2019 1:40 a.m.
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.