Asked Nov 29th, 2018 8:10 a.m. 248 0 1
 • 248 0 1
+2

Tham chiếu id trong Database?

Share
 • 248 0 1

HIện tại em đang làm 1 cái app về random câu hỏi. Hiện tại em đã show ra được nội dung câu hỏi từ database (DB em sử dụng mongoose) trong trang chủ em đã tạo được chức năng cho số vote và đã lưu lại đc trên database. Bây giờ e đang muốn gửi id của câu hỏi sang 1 trang HTML khác, ở trang HTML này(votelist.html) sẽ show ra nội dung của câu hỏi bao gồm lượng vote và nội dung câu hỏ.i nhưng e không biết làm cách nào để gửi id từ trang chủsang trang votelist.html. Mong mọi người chỉ giáo giúp em ạ! Em mới học nên mong các bác nhẹ tay ạ. Đây là phần lấy câu hỏi và lưu lượng dưới dạng json ạ! Còn đây là đoạn script bên trang chủ ạ

Avatar Truong Dang @xdangminhtruongx
Nov 29th, 2018 1:37 p.m.

Mình chả hiểu lắm. Tức đại loại là bạn đã show ra được trang ở chủ danh sách các câu hỏi, và bạn muốn click vào câu hỏi thì sang trang kiểu "chi tiết câu hỏi". Thế thì tạo thẻ <a> rồi đổ dữ liệu ra href đại loại như. Giả sử bạn đang dùng ejs đi, thì nó kiểu kiểu như dưới đây đúng không nhỉ ?

<a href="question/<%= question.id %>" >Question detail</>
router.get('/question/:id', (req, res) => {
    questionModel.findById(req.params.id)
    .exec((err, question) => {
       // handle error
		res.render('./question_details', {
		   questionDetail : question
	   });
	});
});
0
| Reply
Share
Avatar Nguyen Nam @namnguyen6595
Nov 30th, 2018 6:52 a.m.

@xdangminhtruongx Không bạn ơi! ở trang chủ của mình có câu hỏi và 2 nút vote. khi user ấn vào vote "yes" thì n sẽ chuyển sang 1 trang khác và ở trang này n sẽ hiện ra câu hỏi đã hiện ở trang chủ và số lượng vote yes và no đó bạn ạ.

+1
| Reply
Share
Nov 30th, 2018 8:16 a.m.

@namnguyen6595 Bạn tham khảo Query String ở câu trả lời bên dưới: https://viblo.asia/a/DVK2X8Y0lLj

+1
| Reply
Share

1 ANSWERS


Answered Nov 30th, 2018 2:29 a.m.
Accepted
+3

Đây là kiến thức cơ bản nhất của web bạn cần nắm vững. Bạn có thể chuyển dữ liệu sang trang khác bằng một số cách sau:

 1. Query String trên URL

Cấu trúc dạng như sau:

https://viblo.asia/votelist.html?variable_1=value&variable_2=value

Các này thì tên biến và giá trị của biến được hiển thị ngay trên thanh địa chỉ của trình duyệt. Người khác dễ dàng thấy bạn gửi những gì tới trang đấy.

VD: Truyền biến page có giá trị bằng 2 tới trang chủ của Viblo:

https://viblo.asia/?page=2
 1. Form data; JSON data

Với form data, bạn thực hiện method POST để gửi dữ liệu đi. Query String vẫn hoạt động đồng thời trong trường hợp này. Dữ liệu gửi đi bằng POST, PUT sẽ được đóng gói trong Request body, và được mã hóa lại nếu dùng HTTPS. Do đó, người khác khó thấy bạn gửi những gì đi nên sẽ bảo mật hơn.

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.