Asked Sep 30th, 2018 6:27 p.m. 169 0 0
  • 169 0 0
0

Tìm hiểu về mobile app

Share
  • 169 0 0

Muốn học về ứng dụng mobile app thì bắt đầu từ đâu ạ??

Sep 30th, 2018 11:43 p.m.

Theo mình bạn nên bắt đầu từ việc lựa chọn giữa Android và iOS.

+2
| Reply
Share
Oct 1st, 2018 1:52 a.m.

Nếu bạn có kiến thức về CSS, Javascript thì nên tìm hiểu về React Native nhá!

0
| Reply
Share
Avatar Uyen Diep @DiepUyen
Oct 1st, 2018 7:04 a.m.

@quocnb Mình cảm ơn nha !

0
| Reply
Share
Avatar Uyen Diep @DiepUyen
Oct 1st, 2018 7:04 a.m.

@longnk1301 Mình cảm ơn nhá !

+1
| Reply
Share
Avatar connan @quangchien27
Oct 1st, 2018 7:26 a.m.

Kiếm dự án vs team nào rồi làm được 1 cái app hoàn chỉnh là trình độ ok ngay. Em sẽ có kiến thức và động lực để học thành guru đó 😃

0
| Reply
Share
Avatar Uyen Diep @DiepUyen
Oct 1st, 2018 2:32 p.m.

@quangchien27 em chưa có kiến thức nên k thể kiếm team được 😦(

0
| Reply
Share
Oct 2nd, 2018 1:19 a.m.

Nữ à, vậy việc có kiến thức hay không cũng bớt quan trọng đi 😄, tốt nhất là kiếm công ty nào đó thực tập.

0
| Reply
Share
Avatar Uyen Diep @DiepUyen
Oct 2nd, 2018 6:53 p.m.

@s2banggia88 không có kiến thức biết gì mà thực tập ? 😦

0
| Reply
Share
Avatar Duy @Meoo
Oct 13th, 2020 4:51 a.m.
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.