Asked May 29th, 2018 2:04 p.m. 237 0 2
  • 237 0 2
0

Công nghệ phân tích ngữ nghĩa

Share
  • 237 0 2

Em đang cần tối thiểu 3 giải pháp để phân tích ngữ nghĩa 1 đoạn văn tiếng Anh để xem đoạn văn ấy có câu nào sai ngữ pháp không. Mọi người cho em xin các giải pháp với ạ

2 ANSWERS


Answered May 29th, 2018 4:03 p.m.
+2

Chưa bh làm nhưng mình có 1 ý tưởng này không biết có hữu ích không nữa =)

  • Mỗi từ là 1 node con, nhiều từ thành 1 câu. Lúc này 1 câu là 1 node cha.
  • Về ngữ pháp, thì một từ có thể có nhiều "state", như là động từ, thêm "ly" thành trạng từ (ví dụ vậy), hoặc danh từ(ion, ing...),..., hoặc đơn giản là từ cho vui 😃) vậy một node có 1 attribute thể hiện cho state đó, và một vài từ có thể là instance của "thì" (-tense) của câu (ví dụ quá khứ, quá khứ hoàn thành, hiện tại đơn..), nhưng có xác suất, ví dụ "had you have"...
  • Một node được đính kèm node trước và node sau, dựa vào đó so sánh.
  • Nếu có nhiều node cha, cũng có node cha trước và node cha sau, thì lúc này kiểm tra node cha trước có attribute biểu đạt cho "thì" nào, thì node sau dựa trên scene của node trước để so sánh cái "state" mà là instance của "thì". Sau đó thì.... cái nào sai thì highlight theo xác suất lên 😃) Oh mai gót,@_@ hóp ít díu sờ phun.
Share
Answered May 30th, 2018 1:15 a.m.
+2

Mình nghĩ ngay đến một giải pháp là dùng Google API =))

Tách đoạn văn thành từng câu (hoặc từng phrase) riêng lẻ, sau đó xử lý đơn giản loại bỏ các thành phần như chấm phẩy dấu cách thừa, sau đó search chính xác, ra càng ít kết quả thì khả năng sai từ hay ngữ pháp càng cao (yaoming)

Cách tách phrase thì dùng các tool như stanford parser là OK 😃 https://nlp.stanford.edu/software/lex-parser.shtml

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.