Asked Aug 12th, 2019 7:02 a.m. 171 3 2
  • 171 3 2
+1

[Android] Hỏi về hẹn giờ lên lịch lúc killed app

Share
  • 171 3 2

Hiện tại mình đang có nhiều tác vụ muốn lên lịch hằng ngày để xử lý (Mỗi tác vụ lên lịch giờ khác nhau/ hoặc có thể trùng giờ nhau), Ví dụ cứ 18h hằng ngày thì sẽ tự động xử lý database và send sms tới list danh sách đc cấu hình trước chắc hạn Mình đã thử cả AlarmManager và JobSchedule. Nhưng hiện tại mình đang gặp 2 vấn đề

  1. Lúc vào task killed app đi thì lúc đến giờ app ko xử lý đc nữa
  2. Thỉnh thoảng tác vụ bị delay, và delay khá lâu (có thể lên tận 4p)

Có cao nhân nào có giải pháp nào hiệu quả ko giúp mình với ạ Thanks

Aug 23rd, 2019 10:40 a.m.

Có giải pháp nào cho vụ này chưa anh?

0
| Reply
Share

2 ANSWERS


Answered Aug 17th, 2019 3:13 a.m.
0

Bác dùng Workmanager nhé

Share
Aug 20th, 2019 2:40 a.m.

Workmanager mình ko thấy có phần setup thời gian bắt đầu thực hiện ví dụ mình đang ở 8am, muốn lên lịch vào mỗi 18pm chẳng hạn

0
| Reply
Share
Aug 20th, 2019 2:40 a.m.
Aug 20th, 2019 2:40 a.m.
Aug 20th, 2019 2:40 a.m.
Answered Aug 22nd, 2019 2:39 p.m.
0

.

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.