Asked Apr 17th, 2018 7:34 a.m. 2000 0 1
  • 2000 0 1
0

Data-driven là gì ?

Share
  • 2000 0 1

Mình đọc một số tài liệu có đề cập đến data-driven, bạn nào biết data-driven được hiểu như thế nào có thể giải thích giúp mình được không.

1 ANSWERS


Answered Apr 25th, 2018 5:00 a.m.
0

Nó là việc lấy data ra xử lý xong đưa ra kết quả bạn ạ. Hiểu đơn giản như biểu đồ post của trang web này là bạn lấy dữ liệu từ phía back end ra xử lý và đưa output là cái biểu đồ

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.