Asked May 3rd, 2018 3:09 AM 144 0 1
  • 144 0 1
0

Cách bật hay sử dụng chuẩn http2 trên nuxtjs - vuejs?

Share
  • 144 0 1

Mình đang nghiên cứu thư viện nuxt.js , trong phần tài liệu mình có đọc tới phần http2 nhưng chưa biết cách nào có thể sử dụng được trong nuxtjs, tài liệu của nó chỉ có giới thiệu qua mà không có code cụ thể, Bác nào dùng qua thằng nuxtjs này rồi cho mình xin chút thông tin được không ạ. Mình có google rồi mà không ăn thua: Cám ơn các bác.

May 4th, 2018 9:10 AM

Để dùng được http2 thì server của bạn phải support giao thức http2 nữa.

0
| Reply
Share

1 ANSWERS


Answered May 3rd, 2018 7:00 AM
Accepted
0

bạn thử thêm vào nuxt.config.js, xem được ko

http2: {
    push: true
}
Share
Leng Keng @good_boy95_minh_ngoc
May 3rd, 2018 7:17 AM

cám ơn bạn nha. chắc do mình dùng chuẩn http nên không được. mình đang thử đưa lên host có https xem sao

0
| Reply
Share
Bi Đen @mrthevuong
Jul 10th, 2020 9:43 AM

Mình đã lên https rồi nhưng áp dụng config

http2: {
    push: true
}

vẫn chưa http2. 😥

0
| Reply
Share