Asked Mar 19th, 2020 2:21 PM 152 1 1
  • 152 1 1
+2

Làm thế nào để hoàng thành chức năng "Đã xem" trong chat trên android

Share
  • 152 1 1

Tôi đang xây dựng một ứng dụng Chat.Tôi đã hoàng thiện chat 1:1 nhưng tôi không biết làm thế nào để làm chức năng đã xem.Tôi sử dụng firebase làm database.Mong mọi người giúp đỡ

1 ANSWERS


Answered Mar 19th, 2020 4:41 PM
+3

Về cơ bản thì ko riêng chat 1:1 kể cả chat group nếu muốn làm chức năng như vậy thì cách đơn giản nhất là lưu thêm thông tin message cuối cùng mà user đó đã đọc, có thể là message id, hoặc timestamp.

user_id | last_message_id(last_message_at) | room_id
1       | 100 | 10

Từ thông tin này có thể biết đc 1 message đã có những ai đọc. người đọc thì last_message_id >= id message mới nhất, ngược lại là chưa đọc.

Phải thêm event để update last_message_id tùy vào độ phức tạp mà bạn muốn làm, đơn giản thì là khi load dữ liệu chat. phức tạp hơn là khi message thật sự đc load lên view.

Share
Duy @Meoo
Mar 23rd, 2020 10:12 AM

Đúng cái em đang cần,cám ơn bác Thiện nhé =))

+1
| Reply
Share
Mr Ying @Mr.Ying
Mar 25th, 2020 6:08 AM

Em cảm ơn bác nha

0
| Reply
Share