Asked Oct 9th, 2019 6:34 a.m. 118 0 4
  • 118 0 4
0

Lỗi khi chạy laravel sử dụng docker compose

Share
  • 118 0 4

MÌnh mới tìm hiểu về docker,thử chạy laravel qua docker compose và bị lỗi như sau Bác nào biết cách fix không ạ

4 ANSWERS


Answered Oct 9th, 2019 6:45 a.m.
Accepted
+1

B1: docker ps (list all container docker)

B2: Bash vào workspace của laravel

docker exec -it ten_workspace bash

B3: cấp quyền ghi cho thư mục storage, để cho nhanh mình thường dùng lệnh

sudo chmod -R 777 storage
Share
Oct 9th, 2019 7:07 a.m.

2.png folder storage đã có quyền rồi nhưng vẫn bị lỗi trên a

0
| Reply
Share
Avatar Quiet @simple1805
Oct 9th, 2019 7:15 a.m.

@nhatlam97

php artisan config:clear
php artisan cache:clear

Xoá cache thử xem nào bạn ơi

0
| Reply
Share
Oct 9th, 2019 7:20 a.m.

cảm ơn bác mình fix được rồi a

0
| Reply
Share
Avatar Quiet @simple1805
Oct 9th, 2019 7:22 a.m.

@nhatlam97 Ok bạn, bạn bấm nút accepted trên câu trả lời để approved câu trả lời của mình nhé

0
| Reply
Share
Oct 9th, 2019 7:22 a.m.

ok a

+1
| Reply
Share
Answered Oct 9th, 2019 6:35 a.m.
+1

Bạn thêm quyền ghi cho thư mục storage nhé:

sudo chmod -R 777 storage
Share
Answered Oct 9th, 2019 6:39 a.m.
0

lỗi này là permission ở trong storage, bạn check quyền nhé

sudo chown -R www-data:www-data /var/www

tham khảo https://stackoverflow.com/questions/54586062/laravel-keep-chmod-storage-folder

Share
Answered Oct 9th, 2019 6:49 a.m.
0

folder Storage của bạn chưa được cấp quyền, giờ bạn mở terminal lên, cd vào project của bạn và gõ lệnh

sudo chmod -R 777 storage
Share
Oct 9th, 2019 7:07 a.m.

2.png đã cấp quyền và vẫn bị lỗi a

0
| Reply
Share
Oct 9th, 2019 7:21 a.m.

Cảm ơn các bác mình fix được rồi a

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.