Asked Aug 30th, 7:05 a.m. 341 0 2
  • 341 0 2
0

Nên chọn ngôn ngữ nào làm backend em đang phân vân các stack sau mern , java spring boot , php laravel?

Share
  • 341 0 2

Nên chọn ngôn ngữ nào làm backend em đang phân vân các stack sau mern , java spring boot , php laravel?

2 ANSWERS


Answered Sep 2nd, 10:10 a.m.
+1

tuỳ theo dự án em cần dùng nhé. thường mấy ngôn ngữ hệ mới như Go, PHP, Typescript với Python thì thời gian phát triển và compile nhanh hơn nên nếu em cần nhanh thì dùng. Còn nếu mà dính mấy quả hệ thống cỡ lớn nhiều xử lý thì Java

Share
Avatar Nguyễn Ngọc Thiên @ThienNguyen123
Sep 5th, 10:07 a.m.

Tùy thuộc vào team, tùy thuộc vào dự án bạn muốn triển khai như thế nào thì chọn tech stack phù hợp

0
| Reply
Share
Sep 7th, 5:56 a.m.
Sep 7th, 5:59 a.m.
Answered Sep 7th, 5:23 p.m.
-1

Rust cho hiệu năng cao, Java cho ổn định. Nói chung ngôn ngữ chỉ là một phần, hãy trở thành engineer, đừng trở thành frameworker.

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.