Asked Apr 30th, 2019 4:32 AM 67 0 1
  • 67 0 1
0

Covert 1 list to set , Insert DB Mongodb - Python

Share
  • 67 0 1

Xin chào các bạn, Mình mới code Python 3, Có 1 issue nho nhỏ , Mong các ban chỉ giúp 😄 Giả sử : Mình có 1 list data , được read từ file Csv . data_list = (12456,Axxxxjc,25) Giờ mình muốn convert sang type set sử dụng Python3 có dạng : data_set = {"id" : 12456, "name":Axxxxjc,"age" :25 } Có cách nào convert như vậy không ạ Thanks

1 ANSWERS


Answered Apr 30th, 2019 5:48 AM
+2

Mình đoán list data của bạn là thế này đi, thế này mới chuẩn list:

data_list = (12456,"Axxxxjc",25)
keys = ["id", "name", "age"]
data_set = dict(zip(keys, data_list))

Kết quả:

>>> data_set

{'name': 'Axxxxjc', 'age': 25, 'id': 12456}

Lưu ý giá trị của name không để trụi như vậy được, string phải đặt trong dấu ngoặc kép.

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.