Asked Oct 13th, 2019 11:03 a.m. 181 0 3
  • 181 0 3
+1

Laravel resource

Share
  • 181 0 3

Laravel- Em dùng query build return ra một data, e muốn nhét vào resource để format dữ liệu, nhưng lại không được. Mà trường hợp dùng Eloquent lại được là sao hả các bác? Trường hợp bắt buộc phải dùng query build thì resource báo lỗi? Nhờ các bác giúp đỡ e với!

Model controller resource posman

3 ANSWERS


Answered Oct 15th, 2019 1:53 a.m.
Accepted
+2

Sửa đoạn ở Controller->index dòng 24 thành ProvideResource::collection($listBills);

  • Cái $this kia đang là 1 Collection thì phải, để nó lấy đc cái provider_name kia thì phải dùng collection để nó foreach lấy phần tử
  • bỏ toArray đi vì bạn đnag trỏ kiểu $this->property, nếu muốn dùng toArray thì phải trỏ là $this['property'] => đoạn này ko rõ lắm là Resource nó có format được theo array ko, bạn thử đi xem sao.
Share
Avatar hieu nguyen @hieuhumg
Oct 15th, 2019 4:24 a.m.

Cảm ơn bác, được rồi bác T.T

0
| Reply
Share
Answered Oct 14th, 2019 1:40 a.m.
+2

Laravel resource được dùng để tranform model hoặc là collection, nên có thể khi dùng query builder bạn đang return data có kiểu khác 2 loại kia. Bạn kiểm tra lại đoạn query buidler đó xem sao hoặc có thể conment vào đây nhé.

Share
Avatar hieu nguyen @hieuhumg
Oct 14th, 2019 6:53 a.m.

mình mới up ảnh đấy bác

0
| Reply
Share
Oct 14th, 2019 7:29 a.m.

@hieuhumg b thử bỏ ->toArray() trong model đi xem sao

0
| Reply
Share
Avatar hieu nguyen @hieuhumg
Oct 14th, 2019 7:31 a.m.

@tuaniot postman2.PNG đúng là return 2 kiểu thì nó ra 2 data có object khác nhau, giờ làm thế nào hả bác

0
| Reply
Share
Oct 14th, 2019 8:43 a.m.

@hieuhumg trong model Provider của bạn có trường provider_name không?

0
| Reply
Share
Avatar hieu nguyen @hieuhumg
Oct 14th, 2019 8:59 a.m.

@tuaniot có bác ơi, khả năng dùng query buil return ra object khác, mảng khác nhau nên nó không nhận dc

0
| Reply
Share
Oct 15th, 2019 3:14 a.m.

@hieuhumg nếu mình hiểu không nhầm ý bạn thì mình nghĩ ở model bạn viết cái kia là relation bình thường xong trong controller bạn with nó ra và trong resource thì bạn dùng whenLoaded là được mà nhỉ

0
| Reply
Share
Oct 15th, 2019 3:21 a.m.
Answered Oct 14th, 2019 12:48 a.m.
0

bạn có thể đăng lỗi cụ thể lên để được không ?

Share
Avatar hieu nguyen @hieuhumg
Oct 14th, 2019 6:53 a.m.

mình mới up ảnh đấy bác

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.