Asked thg 8 22, 2018 3:10 SA 98 0 1
  • 98 0 1
+1

Help!!!!! React Js

Share
  • 98 0 1

chào mọi người cho mình hỏi chút về react js . mong các cao nhân chỉ giáo

import reducers from '../redux/reducers';

const store = createStore(
  combineReducers({
    ...reducers,
    router: routerReducer
  }),
  compose(applyMiddleware(...middlewares))
);

...reducers, gọi ra như thế này thì hiểu thế nào vậy nhỉ. mong a e chỉ bảo giùm

1 ANSWERS


Answered thg 8 22, 2018 3:13 SA
Accepted
+4

Theo mình thì nó là Spread Operator trong ES6 đó bạn. Bạn có thể tìm hiểu ở
https://viblo.asia/p/javascript-es6-objects-and-arrays-gGJ59gBxZX2#_the-spread-operator-2 hoặc https://medium.com/12bit/cú-pháp-spread-trong-es6-4792d30b0a21

Share
Avatar tam @nvtamcntt
thg 8 22, 2018 4:05 SA

Thank bro. đã hiểu ra vấn đề..

+1
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.