Asked Jun 6th, 2018 7:01 AM 151 0 1
  • 151 0 1
0

Cho mình hỏi về steps trong Css với !

Share
  • 151 0 1

Mọi người cho mình hỏi từ khóa steps trong đoạn code CSS dưới đây có ý nghĩa gì vậy : https://codepen.io/Hoangvan/pen/xzOdPd?editors=1100

Mình có search trên Google mà chưa có kq. Cám ơn mọi người nhiều !

1 ANSWERS


Answered Jun 6th, 2018 7:34 AM
Accepted
+1

steps ở đây là tên một class thôi bạn ạ.

.header .menu-btn:checked ~ .menu-icon:not(.steps) .navicon:before,

Tức là khi button .menu-btn được check tương ứng với việc mobile menu được mở thì tất cả element có class .navicon bên trong .menu-icon kế tiếp ngay sau .menu-btn.menu-icon này không chứa class steps thì sẽ có top: 0. Và top: 0 này chỉ áp dụng cho phần before.

Share
Avatar Hoang vn @wiliamfeng
Jun 6th, 2018 7:58 AM

tức là trong đây nó viết bị thừa thôi chứ không có tác dụng gì đúng không bạn....

0
| Reply
Share
Jun 6th, 2018 8:06 AM

@wiliamfeng Nó là không dùng nhưng lại chính là dùng. :v

Class .steps thì không dùng trong tài liệu HTML nhưng đoạn code top:0 thì vẫn được áp dụng khi click .menu-btn vì css sử dụng :not(.steps). Mình nghĩ bạn chỉ có thể remove cái :not(.steps) đi thôi, còn code top: 0 bạn vẫn cần giữ lại.

+1
| Reply
Share
Avatar Hoang vn @wiliamfeng
Jun 6th, 2018 9:15 AM

@huukimit thì đúng rồi bạn, ý mình chỉ là dư thừa cái đoạn :not(.steps) thôi chứ bỏ cả top:0 đi là hỏng code mất tiêu rồi. Nhìn vào cú pháp thì mình cũng đoán được .stepclass nhưng mà nhìn lên code HTML thì không thấy có element nào có class ``.steps``` cả nên mình mới thấy lạ.

Lúc đầu mình xóa cái :not(.steps) thấy Ok ko có vấn đề gì cũng tính bỏ qua rồi, nhưng sau nghĩ lại thôi cứ hỏi cho chắc ăn chứ biết đâu nó lại liên quan đến phần kiến thức mình chưa biết thì sao , mà mấy cha nước ngoài viết Code chặt chẽ lắm ... sao có chuyện thừa code được - mình đã nghĩ như thế 😄

+1
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.