Asked Oct 5th, 2019 2:38 AM 425 0 3
  • 425 0 3
+3

Lỗi đăng nhập laravel !

Share
  • 425 0 3

Dữ liệu đã vào tớ đây ! khi đăng nhập toàn báo lỗi . mặc dù tài khoản mật khẩu đã đúng . k biết sao nữa mong các bác giúp !!

3 ANSWERS


Answered Oct 6th, 2019 8:49 AM
+3

Bạn thử kiểm tra lại như sau coi có giúp được gì không nhé:

  • Kiểm tra lại request payload, đã chắc chắn server nhận được username, password mà bạn gửi lên hay chưa?
  • Nếu server đã nhận được payload, bạn kiểm tra model User coi có thêm mutator nào cho trường password không. Chẳng hạn như User đã có mutator để tự động hash password trước khi lưu vào database, nhưng khi tạo User bạn lại hash password một lần nữa như này:
User::create([
  'email' => $email,
  'password' => bcrypt($password),
]);

dẫn tới khi Auth::attempt thì lại thành ra password không khớp. Hoặc nếu không có mutator trên thì liệu bạn đã hash password lúc tạo user như ví dụ trên hay chưa?

  • Bạn thử check xem dự án của bạn, config hashing là gì, bcrypt, argon... có khớp với kiểu mà bạn đang dùng để hash password lúc tạo User hay không, vì nếu lúc tạo hash một kiểu, lúc attempt hệ thống lại dùng một kiểu khác thì password cũng không khớp.
Share
Answered Oct 5th, 2019 2:41 AM
+1

Mật khẩu bạn đã mã hoá chưa ?

Share
Vũ Nguyễn @vunguyen10111995
Oct 5th, 2019 2:48 AM

dd cái current user hiện tại thì thấy có rồi mà.

0
| Reply
Share
Answered Oct 5th, 2019 2:57 AM
0

chắc password ở trong database của bạn chưa mã hóa

Share