Asked Nov 4th, 2019 1:12 a.m. 191 0 2
  • 191 0 2
0

hỏi chuẩn làm web

Share
  • 191 0 2

theo mọi người có bao nhiêu tiêu chuẩn làm web ngoài chuẩn w3c. các bạn cho mình hỏi trang này dạy làm web bằng tiêu chuẩn làm web gì ,mình tìm được nó trên mạng 3 năm trước http://dulieu.tailieuhoctap.vn/books/cong-nghe-thong-tin/lap-trinh-web/file_goc_770192.pdf

2 ANSWERS


Answered Nov 4th, 2019 2:43 a.m.
0
  • Tiêu chuẩn ECMA, ví dụ Javascript
  • Tiêu chuẩn IETF
  • Tiêu chuẩn Unicode
  • Tiêu chuẩn IANA đăng ký bởi Internet Assigned Numbers Authority
  • Tiêu chuẩn LIVING được tạo bởi Web Hypertext Application Technology Working Group (WHATWG)
  • Tiêu chuẩn ISO, ví dụ JPEG

Nguồn tìm hiểu thêm: https://en.wikipedia.org/wiki/Web_standards

Share
Answered Nov 4th, 2019 4:34 a.m.
0

Trong quyển sách bạn đưa ra này thì rất tiếc không theo bất cứ chuẩn gì cả. Theo mình thì bạn nên tự tìm các tài liệu trên internet hiện nay và vứt cái tài liệu kia đi. bạn tìm được từ 3 năm trước đã là outdate rồi. Mà sách bạn đưa ra thì cũng xuất bản từ 2006. 13 năm thì nó còn đáng vứt đi nữa.

Còn về các chuẩn làm web thì bạn Hưng cũng trả lời khác đầy đủ. Bạn tham khảo thêm trong wikipedia nữa https://en.wikipedia.org/wiki/Web_standards

Share
Avatar hồ @jonyu
Nov 5th, 2019 5:01 a.m.

mình từng thử làm theo sách ấy ,thấy vẫn làm web được.

0
| Reply
Share
Avatar Hoàng Đức Quân @devil_boom_129
Nov 5th, 2019 5:11 p.m.

@jonyu làm thì làm được nhưng theo cái sách mà bạn đưa ra ở trên thì không ai dùng web của bạn đâu

0
| Reply
Share
Avatar hồ @jonyu
Nov 13th, 2019 12:11 p.m.

mình thấy phần docuemnt.body.bgcolor (backgroundcolor) của www.w3schools.com và sách kia 0 giống nhau

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.