Asked Aug 29th, 2022 2:41 a.m. 165 0 1
  • 165 0 1
+1

Hỏi về js

Share
  • 165 0 1

Chào mọi người, mọi người giúp mình giải quyết vấn đề về js này vs ạ đây là json của mình image.png

còn đây là json mình muốn nhận đc sau khi search image.png

đây là hàm tìm kiếm của mình image.png

Mình muốn tìm kiếm bằng (keyup) những obj có postNo = b, còn những obj khác thì postNo = ' ', Khi nhập từ khóa thì ok nhưng khi xóa đi thì nó không cập nhật lại. Mình test thì do this.listPost đã thay đổi và = arr. Mình biết do phần else của mình chưa đúng, mọi người giúp mình vs ạ

1 ANSWERS


Answered Aug 29th, 2022 2:53 a.m.
Accepted
+6

Do Object là kiểu tham chiếu(Reference Types) nên khi bạn gán cho thằng 'postNo' thì nó đã thay đổi object gốc của bạn. Bạn phải tiến hành clone lại object đó trước rồi thực hiện thay đổi trên object clone đó. Bạn có thể sửa như này:

ar.push(Object.assign({}, this.listPost[i], {
  postNo: '',
}))

hoặc đơn giản hơn là

ar.push({
  id: this.listPost[i].id,
  postNo: '',
  title: this.listPost[i].title,
})
Share
Avatar Lê Hoàng @Hoangdung123
Aug 30th, 2022 10:05 a.m.

@dangcq17 mình làm đc rồi, cảm ơn bạn nhiều

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.