Asked May 23rd, 3:55 AM 65 0 1
  • 65 0 1
0

Multype authentication trong laravel

Share
  • 65 0 1

Mọi người cho em hỏi ạ,về multype authentication trong laravel ạ,em có tìm hiểu qua thì tạo ra 2 table admins và user,và tạo ra 2 login lân, thì em thắc mắc là nếu 1 bài toán có quản lý user , 1 cái làm admin,1 cái là user chỉ xem,k có quyền quản trị thì giải quyết như nào ạ, 2 tài khoản ở 2 bảng admin và user đều đăng nhập được vào quản trị nhưng chỉ tk ở admin là quản trị còn tk ở user xem view,hay user chỉ login giao diện Fe thôi ạ,mong mọi người giải thích ạ,và phân quyền cho nó như nào ,có tạo thêm role k hay dùng gate-polyci,em xin cảm ơn

1 ANSWERS


Answered May 26th, 2:04 AM
+1
  1. Bạn cần tạo table users, trong đó có trường role (nhận giá trị là user/admin/...) hoặc trường is_admin để check xem user có phải admin k
  2. Đăng nhập được vào trang quản trị hay k thì tùy tính năng của ứng dụng thôi bạn. Nhưng mà nội dung có thể nhìn thấy giữa user và admin tất nhiên là không thể giống nhau. Mà là user thì phải đăng nhập được, dù là admin hay không chứ?
  3. Bạn nên tìm hiểu về middleware nhé. gate-polycy là để check quyền k phải để phân quyền.

https://laravel.com/docs/7.x/authentication#introduction

Share