Asked Sep 9th, 2021 2:00 a.m. 544 1 1
  • 544 1 1
+3

Nestjs hay Expess js ?

Share
  • 544 1 1

Nest js hay Express js ?

  • Nest js hay Express js là framework tốt hơn hiện nay ạ ?

  • Sự phát triển của Nestjs những năm tới ?

Em cảm ơn :<

1 ANSWERS


Answered Sep 10th, 2021 2:02 a.m.
+3

Express tốt cho người mới bắt đầu, xây dựng web server đơn giản, hoặc dành cho các pro thích build mọi thứ từ đầu. NestJS thì base trên Express, xây dựng 1 framework BE hoàn chỉnh, support gần như đầy đủ mọi thứ mà chúng ta cần theo một kiến trúc nhất định. Vì vậy mình nghĩ nên thử cả 2 và cảm nhận thôi, cả 2 tool đều xịn cả.

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.