Asked Sep 7th, 2019 8:19 a.m. 906 2 3
 • 906 2 3
+2

Phỏng vấn php

Share
 • 906 2 3

anh/chị cho em ít kinh nghiệm khi phỏng vấn vị trí php developer với ạ!!! em cảm ơn

3 ANSWERS


Answered Sep 7th, 2019 8:30 a.m.
+4

Theo mình khi đi phỏng vấn về mảng web nói chung không chỉ PHP thì bạn cần chuẩn bị kĩ các kiến thức cơ bản như:

 • OOP: 4 tính chất cơ bản của lập trình hướng đối tượng, giải thích + ví dụ
 • Database: cách xác định quan hệ giữa các bảng, vài cách query dữ liệu cần thiết
 • Web-base: như HTML/CSS/JS
 • Cấu trúc dữ liệu giải thuật

Về PHP thì bạn cần hiểu về một số khái niệm như Session, Cookie, mô hình MVC, ... . Cụ thể thì bạn có thể tìm hiểu về các câu hỏi trên mạng để tham khảo thêm. Nhưng cơ bản cho dù bạn phỏng vấn vị trí web dev PHP, NodeJS hay Python thì vẫn phải nắm được những kiến thức web-base cơ bản và cả kiến thức về ngôn ngữ bạn apply nữa. Bạn có thể tham khảo thêm ở đây:

Share
Avatar HuyềnNhư @PhanNhuHuyen
Sep 8th, 2019 6:59 a.m.

mình cảm ơn ạ!!!

0
| Reply
Share
Answered Sep 7th, 2019 8:36 a.m.
+4

GIT

 • Thế nào là repository, branch.
 • Làm thế nào để xoá một branch ở phía local, làm thế nào để xoá một branch remote
 • Làm thế nào để push một branch ở local lên remote dưới một cái tên khác (Ví dụ như ở local tên branch là task#1, và muốn push lên branch task#2 ở remote)
 • Thế nào là git rebase. Phân biệt rebase với merge
 • Thế nào là git stash
 • Làm thế nào xoá bỏ trạng thái của một vài commit gần đây
 • Làm thế nào để gộp một vài commit thành 1 commit duy nhất
 • Phân biệt git reset, git reset --hard, git reset --soft

PHP

 • Các đặc điểm cơ bản của lập trình hướng đối tượng. Chúng được thể hiện như thế nào trong PHP
 • Sự khác biệt giữa Abstract Class và Interface.
 • Thế nào là một hàm static. Phân biệt cách dùng từ khoá static::method() với self::method()
 • Thế nào là Trait
 • Thế nào là Namespaces
 • Thế nào là magic functions
 • Tìm hiểu về các quy tắc trong PSR2
 • Các phương pháp thiết kế hướng đối tượng (SOLID).

Laravel: Migration Seeder Artisan Route Authentication Helpers Blade Eloquent Relationships Query Builder Collection Pagination Validation Exception and Error Handler CSRF Protection Restful Controler Session Request & Responses Eager Loading Scope Accessors & Mutators Middleware Localization Authorization (Access Control List) Mail Schedule Event Job Inversion Of Control Service Provider Contracts Facade Auto Deployment Elixir

Share
Avatar HuyềnNhư @PhanNhuHuyen
Sep 8th, 2019 7:01 a.m.

em cảm ơn ạ

+1
| Reply
Share
Answered Sep 18th, 2019 8:57 a.m.
+1

Cái này cũng hơi khó, không biết bạn đang phỏng vấn ứng tuyển vào vị trí nào. Bởi mỗi vị trí bạn ứng tuyến thì nhà tuyển dụng sẽ hỏi những câu hỏi khác nhau tới bạn. Việc phỏng vấn một bạn vào thực tập sẽ khác phỏng vấn một bạn junior hay senior nữa. Nhưng dựa vào cách đặt câu hỏi thì mình đoán bạn là fresher. Do là newbie phỏng vấn về kỹ thuật thì bạn nên nắm chắc:

 • Các kiến thức nền của web như HTTP, Restful API, Session/Cookie.
 • Các kiến thức nền của PHP như các khái niệm cơ bản về biến, hằng số, namespace.., về lập trình hướng đối tượng - OOP, design partern, và nắm cơ bản một framework nào đó mà công ty đó đang dùng.
 • Các kiến thức cơ bản về frontend như CSS, CSS3, HTML5, Ajax, Javascript/ES6, nếu biết dùng cơ bản về một thư viện nào đó như Vue.js, React.js mà công ty đó đang sử dụng.
 • Mốt số kiến thức về security cơ bản như XSS, SQL injection...

Nếu là fresher thì mình nghĩ vậy là khá ổn để bạn tự tin hơn rồi.

Share
Avatar HuyềnNhư @PhanNhuHuyen
Sep 18th, 2019 9:34 a.m.

đúng rồi ạ!! e đang muốn tìm công việc fresher vì e chưa có kinh nghiệm chưa làm dự án thưc tế nhìu ạ....

+1
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.