Asked Jul 27th, 3:09 AM 75 1 1
  • 75 1 1
+2

Lấy video từ URL

Share
  • 75 1 1

Chào mọi người em có một thắc mắc làm làm thế nào những cái trang web savefrom .savethevideo lấy được video từ url ạ Em cảm ơn

  • image.png

1 ANSWERS


Answered Jul 31st, 8:41 AM
0

Nó tải file m3u8 lên server của nó, convert sau đó gửi tới client

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.