Asked Jan 7th, 2021 9:36 a.m. 34 0 0
  • 34 0 0
0

Hỏi về việc hiển thị màu trong file PDF

Share
  • 34 0 0

Mọi người cho mình hỏi. Hiện tại mình đang tạo file PDF với Rsvg-to-pdf với wkhtmltopdf. Nhưng có 1 số màu RGB có dạng Rx, G0, B0 lúc dowload xuống nó không hiển thị màu. Trong khi đó file jpg hoặc png hiển thị bình thường. Mình đang không rõ nguyên nhân phát sinh việc này. Có bác nào đã từng làm mà dính lỗi này rồi cho mình hỏi nguyên nhân được không? Mình cảm ơn ^^

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.