Asked Dec 13th, 2019 10:21 AM 76 0 2
  • 76 0 2
0

rspec feature in ruby on rails

Share
  • 76 0 2

Tôi đang có issue cho việc viết rspec feature Khi click button thì sẽ post data bằng ajax.

Hoàng Đức Quân @devil_boom_129
Dec 13th, 2019 3:08 PM

bạn nêu rõ vấn đề được không? và cụ thể hơn thì bạn có thể show source code?

0
| Reply
Share
Dec 16th, 2019 1:28 AM

@devil_boom_129 ý mình là muốn viết 1 case test cho chức năng register submit = ajax. mà viết trong thư mục spec/feature (RSpec.feature)

0
| Reply
Share

2 ANSWERS


Answered Dec 16th, 2019 2:14 AM
Share
Answered Dec 25th, 2019 11:50 AM
0

Việc bạn đang test là function test rồi chứ ko còn là unit test nữa nhé. Để viết FT thì hãy sử dụng https://github.com/teamcapybara/capybara

Share