Asked Feb 24th, 12:49 p.m. 235 0 2
  • 235 0 2
0

Nên chọn chuyên ngành nào ?

Share
  • 235 0 2

Do trường em chỉ đào tạo mỗi 2 chuyên ngành đó là phần mềm và mạng hệ thống. Nhưng em muốn theo cloud thì nên chọn chuyên ngành nào ạ.

2 ANSWERS


Answered Feb 25th, 2:41 a.m.
Accepted
0

Chuyên ngành nào thì em cũng theo được Cloud nhé. Cả 2 chuyên ngành đều phục vụ cho cloud. Và dù theo cái nào nếu em theo cloud và làm cloud thật thì cuối cùng đều phải học 2 cái thôi

Với phần mềm:

  • Em sẽ có kiến thức viết phần mềm, từ đó là sẽ quen được với SDK, CDK của cloud. Đồng thời ứng dụng trực tiếp của viết phần mềm lên cloud là Infrastructure as Code. Viết code tốt thì sẽ có lợi thế học các IaS như Terraform, CloudFormation,....
  • Nhược điểm thì em sẽ phải tự học bổ sung mạng hệ thống về host, port, kết nối, hệ phân tán,...

Với mạng hệ thống:

  • Học về mạng máy tính, hệ phân tán,... hiểu được host, port, connect và phần nào đó thiết kế được hệ thống
  • Nhược điểm là em nếu ko biết code sẽ thao tác console là chính. Mà thao tác thế thì sẽ khó cho việc quản lý tài nguyên cloud hơn so với IaS
Share
Feb 25th, 5:16 a.m.

em cảm ơn anh ạ

0
| Reply
Share
Answered Mar 25th, 10:47 a.m.
0

Nếu em chọn tương lai sẽ làm Cloud Engineer thì chọn theo mạng hệ thống

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.