Asked Jun 23rd, 9:00 AM 53 0 1
  • 53 0 1
+1

Cách chỉ định ip range của user-defined bridge network

Share
  • 53 0 1

Mình khai báo user-defined bridge network trong docker-compose.yml Nhưng ip của network được tạo ra lại trùng với ip của server công ty mình. Làm cách nào thay đổi subnet của bridge network hay thêm blacklist đối với ip được docker tạo tự động nhỉ.

Cảm ơn mọi người đã đọc.

1 ANSWERS


Answered Jun 25th, 3:28 PM
Accepted
+2

về cái này thì bạn có thể tạo 1 network với option --ip-range, chọn range mà ko bị conflict với IP của công ty bạn. Sau đó lúc chạy container thì cho container của bạn join vào network này

Link: https://docs.docker.com/engine/reference/commandline/network_create/#options

Share
Jun 26th, 7:26 AM

mình muốn để nó tự động, vì docker container được chạy trên nhiều máy, mình không thể biết các máy khác đã có những container có ip gì

+1
| Reply
Share
Jun 28th, 7:03 AM

@Plumpboy Thế thì bạn chỉ cần confirm lại với công ty về dải IP mà công ty dùng cho các server là được. 😃

+1
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.