Asked thg 2 8, 2023 3:13 SA 149 0 2
 • 149 0 2
+1

Xóa tự động dữ liệu trong laravel 8

Share
 • 149 0 2

Chào các bạn mình mới học laravel và đang làm 1 website về giáo dục. Mình đang gặp chút rắc rối về tự động xóa trong laravel. Vấn đề của mình: Mình có bảng lịch khai giảng như sau:

 Schema::create('tbl_lichkhaigiang', function (Blueprint $table) {
    $table->BigIncrements('lkg_id');
    $table->string('thoiluong',200);
    $table->date('ngaykhaigiang');
    $table->date('ngayketthuc');
});

Mình muốn cứ hết ngày, qua ngày mới sẽ kiểm tra dữ liệu ngày khai giảng đã thêm vào, xem ngày nào đã qua thì tự động xóa bảng ghi đó đi. Mong mọi người giúp đỡ.!

2 ANSWERS


Answered thg 2 8, 2023 3:25 SA
Accepted
+2

Anh tìm hiểu "cronjob" nha

Share
thg 2 8, 2023 8:33 SA

Chuẩn 👍️

0
| Reply
Share
Answered thg 2 8, 2023 7:10 SA
+1

cronjon taskschedule trong laravel nhé

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.