Asked thg 6 28, 2020 11:53 SA 836 1 2
  • 836 1 2
+1

Lỗi Xampp !

Share
  • 836 1 2

Xampp của em bị lỗi như thế này. Mặc dù đã xóa các ứng dúng có thể chiếm Port 80 của xampp nhưng xampp của em vẫn không chạy được. Mong mọi người giúp đỡ! .
6:47:56 PM [Apache] Error: Apache shutdown unexpectedly.
6:47:56 PM [Apache] This may be due to a blocked port, missing dependencies,
6:47:56 PM [Apache] improper privileges, a crash, or a shutdown by another method.
6:47:56 PM [Apache] Press the Logs button to view error logs and check
6:47:56 PM [Apache] the Windows Event Viewer for more clues
6:47:56 PM [Apache] If you need more help, copy and post this
6:47:56 PM [Apache] entire log window on the forums

2 ANSWERS


Answered thg 6 28, 2020 2:02 CH
Accepted
+2

Bạn có thể thử một vài cách sau xem sao:

  • Thử đổi sang port khác xem có chạy được hay không? Nếu chuyển sang 8080 mà chạy được, thì lúc này vấn đề đúng là do bạn không có quyền chạy ở Port 80 (thử lại bằng cách chạy với quyền administrator xem sao), hoặc Port 80 đang có service khác chạy rồi 🤔 Còn nếu chuyển sang 8080, hay 8000, 9000 mà vẫn đều bị lỗi, thì là do Apache của bạn được cài đặt không đúng, hay có lỗi gì với hệ điều dành dẫn đến bị crash khi khởi động rồi 🤔
  • Check xem có services nào đang chạy ở port 80 hay không? Trên Windows có một công cụ của hệ điều hành là Resource Monitor, bạn có thể chạy từ ô Run bằng cách gõ lệnh resmon, sau đó vào tab Network để check danh sách Listening Ports, xem có Port 80 hay không.

P/S: Bạn nên chuyển sang dùng Linux thì hơn 😂

Share
Avatar Vũ Anh @vanhitsup
thg 6 29, 2020 5:15 SA

Em cảm ơn ạ

0
| Reply
Share
Answered thg 6 28, 2020 1:09 CH
0

Mình nghĩ bạn nên vào file config và đổi port 80 sang port khác rồi start lại xem!

Share
Avatar Vũ Anh @vanhitsup
thg 6 29, 2020 5:16 SA

Em cảm ơn ạ

+1
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.