Asked Feb 13th, 2019 3:38 AM 205 0 1
  • 205 0 1
+2

Truy vấn như nào để lấy dữ liệu theo từng ngày

Share
  • 205 0 1

Như tiêu đề thì mình đang làm chart thống kê tổng số user mới đăng ký theo từng ngày. Mình đang bị vướng đoạn truy vấn, chưa biết truy vấn sao để ổn nhất. Mong mọi người giúp đỡ

1 ANSWERS


Answered Feb 13th, 2019 3:48 AM
Accepted
+3

Bạn có thể tạo một bảng user_register_logs với các cột dateusers_count để lưu dữ liệu này.

Hàng ngày vào 0h bạn chạy cronjob update data của ngày hôm trước vào trong bảng log đó. Khi cần dữ liệu để thống kê thì cứ thế mà select trong bảng log ra thôi 😄

Share
Nguyen Tuan Anh @TuanAnh9996
Feb 13th, 2019 3:55 AM

DB mình không được chọc vào bạn ạ, dùng những gì đang có thôi

0
| Reply
Share
Feb 13th, 2019 4:08 AM

@TuanAnh9996 Bạn nên tạo bảng logs như trên để lưu trữ lại giá trị của từng ngày giúp việc lấy dữ liệu ra chart nhanh gọn lẹ hơn. Bạn nên chủ động nói chuyện với team leader để yêu cầu mở rộng thêm các bảng. Việc này là cần thiết và hữu ích cho hệ thống vậy tại sao không?

0
| Reply
Share
Feb 13th, 2019 4:15 AM

Hoặc nếu không thì bạn cũng có thể thực hiện dùng query kiểu như:

SELECT COUNT(*), DATE(users.created_at) as date
FROM users
WHERE DATE(users.created_at) BETWEEN ? AND ?
GROUP BY date
+2
| Reply
Share
Nguyen Tuan Anh @TuanAnh9996
Feb 13th, 2019 5:28 AM

@huukimit mình xử lý được rồi, mình dùng cách giống của @huukimit. Phải để xuất lên để thêm bảng thôi 😃)

+1
| Reply
Share