Asked Oct 21st, 2021 1:16 p.m. 31 0 0
  • 31 0 0
0

Lỗi cài đặt gem pronto ở Rails 6.1.4 và Ruby 2.7.4

Share
  • 31 0 0

Xin chào anh em. Lâu lắm rồi mới mò lên đây

Hiện tại ở project riêng mình đang gặp phải vấn đề liên quan tới cài đặt pronto.

Với version 0.10.0 thì lỗi gặp phải sẽ như thế này:

Còn nếu bỏ version đi thì log nhận được như ảnh dưới

Ở trường hợp 1 mình đã cố gắng cài đặt đè gem thor và trường hợp 2 là rugged. Nhưng cả 2 trường hợp thì lỗi vẫn xuất hiện

Rất mong anh em giúp đỡ cho mình

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.