Asked Apr 23rd, 2020 1:47 a.m. 70 0 1
 • 70 0 1
0

Sử dụng FactoryBot trong test của Cypress

Share
 • 70 0 1

Chào mọi người, mình đang gặp khó ở 1 đoạn như sau.

Hiện tại project Rails của mình đang dùng Cypress để kiểm thử. Mình sử dụng Cypress theo hướng dẫn của trang này: https://blog.simplificator.com/2019/10/11/setting-up-cypress-with-rails/

Và hiện tại khi mình viết test thì không may đây là cái test lúc thì chạy được và lúc thì báo lỗi 500

describe('ホームページ', () => {
 it('OK', () => {
  test_model1 = cy.factory('model1', {})
  test_model2 = cy.factory('model2', {})
  cy.factory('model3', { model1_id: test_model1.id, model2_id: test_model2.id })
  cy.visit('/')
 })
})

Có ai giúp mình được vấn đề này không?

1 ANSWERS


Answered Apr 23rd, 2020 1:59 a.m.
+1

do tính chất phụ thuộc của Test với API, thi thoảng call 500 thì phải chạy lại. Vậy nên sử dụng cơ chế retries nhé https://www.npmjs.com/package/cypress-plugin-retries để 1 case nó lỗi thì nó sẽ chạy lại test đó vài lần nữa tùy config

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.