Asked May 29th, 2018 2:10 AM 432 0 1
  • 432 0 1
+1

em khởi động php artisan bị lỗi này, bác nào biết fix chỉ em với : bash: winpty: command not found. em cảm ơn ạ

Share
  • 432 0 1

em khởi động php artisan bị lỗi này, bác nào biết fix chỉ em với : bash: winpty: command not found. em cảm ơn ạ

May 29th, 2018 2:16 AM

Bạn có thể nói rõ lỗi nó báo ra được không? Với lại bạn hử kiểm tra coi thư mục hiện tại bạn chạy command có file artisan.php không?

+3
| Reply
Share
Minh Dương Văn @minhduong07
May 29th, 2018 3:18 AM

@huukimit như bình thường thì mình vào git bash here để chạy "php artisan serve" thì nó sẽ khởi động đường dẫn local, nhưng lần này cũng chạy lệnh đó thì nó báo lỗi này, mình chưa gặp bao giờ nên ko biết ntn 1.png

0
| Reply
Share
Minh Dương Văn @minhduong07
May 29th, 2018 3:20 AM

@huukimit trong thưu mục có file artisan.php

0
| Reply
Share
May 29th, 2018 3:41 AM

@minhduong07 MÌnh ko dùng thằng gitbash này nên mình không rõ lỗi này như nào. Thường trên windows, mình sẽ:

  • Sử dụng Powershell/cmd để chạy một dòng lệnh.
  • Ngoài ra, sau này làm việc trên Linux nhiều nên mình cài Cygwin để mình có thể thực hiện các câu lệnh Linux ở trong môi trường Windows. Bạn thử chuyển sang dùng 1 trong hai cách trên của mình xem sao nha.
0
| Reply
Share
Minh Dương Văn @minhduong07
May 29th, 2018 4:12 AM

@huukimit cảm ơn bạn nhiều, mình cài lại và chạy ngon rồi 😄

+2
| Reply
Share

1 ANSWERS


Answered May 29th, 2018 3:42 AM
Accepted
+7

MÌnh ko dùng thằng gitbash này nên mình không rõ lỗi này như nào. Thường trên windows, mình sẽ:

  • Sử dụng luôn Powershell/cmd để chạy một dòng lệnh cho tiện.
  • Ngoài ra, sau này làm việc trên Linux nhiều nên mình cài Cygwin để mình có thể thực hiện các câu lệnh Linux ở trong môi trường Windows.

Bạn thử chuyển sang dùng 1 trong hai cách trên của mình xem sao nha.

Share