Asked Mar 20th, 3:06 a.m. 194 0 2
 • 194 0 2
0

Hỏi về tối ưu messenger chat trong vuejs

Share
 • 194 0 2

Chào mọi người. Mình đang muốn nhúng plugin chat messenger vào website VueJS. Mình đang dùng lib vue-fb-customer-chat nhưng đang có 1 vấn đề là nó tải ngay toàn bộ mọi thứ khi vào trang. Mình muốn nó load khi mà người dùng click vào icon mess thì phải làm như thế nào? Mong các bạn hỗ trợ.

image.png

2 ANSWERS


Answered Mar 20th, 3:55 a.m.
Accepted
+1

Cần gì phải phức tạp thế, bạn copy thẳng cái script embed của facebook rồi chèn vào cuối trang ấy. Xong thêm attribute này cho phần embed chatbox để nó hiện mỗi icon message, hộp chat chỉ hiện khi người dùng click vào icon.

greeting_dialog_display = icon
<!-- Messenger Chat Plugin Code -->
  <div id="fb-root"></div>

  <div id="fb-customer-chat" class="fb-customerchat"></div>

  <script>
   var chatbox = document.getElementById('fb-customer-chat');
   chatbox.setAttribute("page_id", "PAGE-ID");
   chatbox.setAttribute("greeting_dialog_display", "icon");
  </script>


  <script>
   window.fbAsyncInit = function() {
    FB.init({
     xfbml      : true,
     version     : 'API-VERSION'
    });
   };

   (function(d, s, id) {
    var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
    if (d.getElementById(id)) return;
    js = d.createElement(s); js.id = id;
    js.src = 'https://connect.facebook.net/en_US/sdk/xfbml.customerchat.js';
    fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
   }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));
  </script>

Doc: https://developers.facebook.com/docs/messenger-platform/discovery/facebook-chat-plugin/#step-2--customize-the-plugin

image.png

Share
Avatar quang hải @sven_9x
Apr 2nd, 9:43 a.m.

@huukimit mình set chatbox.setAttribute("greeting_dialog_display", "icon"); thế nhưng vẫn thấy gg page speed báo do cái đó nên nó bị load chậm nhỉ bạn?

0
| Reply
Share
Answered Mar 20th, 4:23 a.m.
0

Chỗ import bạn sử dụng dynamic import xem sao.

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.