Asked Nov 8th, 2022 3:04 a.m. 204 0 4
  • 204 0 4
+1

Cách viblo mã hóa title

Share
  • 204 0 4

https://viblo.asia/p/thuat-ngu-trong-frontend-optimization-2oKLn2YgLQO

  • Cho mình hỏi phần extended 2oKLn2YgLQO của URL là team tech viblo mã hóa từ đâu và cách mã hóa được không ah.

4 ANSWERS


Answered Nov 8th, 2022 3:37 a.m.
by Viblo
Accepted
+4

Đối với phần mã ngẫu nhiên ở phía cuối URL nó là một dạng unique ID được sinh tự động - thường gọi là hashid.

Bạn có thể dùng https://hashids.org, nó có nhiều phiên bản cho các ngôn ngữ lập trình khác nhau: C, C++, PHP, .NET, Objective-C... Bạn có thể dùng lib này để tạo mã hashid trong code. Một cách khác, nó có một bản extension để cài thêm cho PostgreSQL - cách này thì bạn không phải sửa code mà phía PostgreSQL sẽ tự động generate mã hashid cho record mới trong database.

Ngoài ra, một số package sử dụng các thuật toán mới để tạo unique ID với tốc độ cao như: nanoid, cuid. Bạn có thể đọc thêm.

Trong các sản phẩm của Viblo, Viblo sử dụng micro service nên có nhiều hình thức để tạo hashid ở từng service, ví dụ như:

Bạn có thể tham khảo tất cả mấy cái đó nhé.

Share
Answered Nov 8th, 2022 3:14 a.m.
+4

bạn có thể tham khảo một số cái dưới đây

PHP - Hashids

vinkla/hashids

Hashids

Hashids plugin

Còn Viblo dùng cái nào thì mình cũng đang hóng 😄

Share
Answered Nov 8th, 2022 3:11 a.m.
+3

Theo mình nghĩ thì viblo có thể đang sử dụng package để mã hóa như: hashids, vinkla/hashids hay một package nào đó. Bạn có thể tìm kiếm thêm một vài package khác trên google để tham khảo xem sao.

Share
Answered Nov 8th, 2022 3:39 a.m.
0

băm ra lưu lại

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.