Asked Aug 21st, 10:06 AM 140 0 2
  • 140 0 2
+2

RegExp - JavaScript

Share
  • 140 0 2

Chào các bạn Mình có 1 Url dạng này

'^/(.*)/(.*)$'

Mình muốn thêm điều kiện để $1 loại trừ ra các 1 vài chữ như : test, abc , kimochi ..thì phải làm sao nhỉ?

Cụ thể :

Xin cảm ơn

Phương Đồng @phuongdong1995
Aug 21st, 10:34 AM
0
| Reply
Share
Lê Tuấn Anh @tuananhbfs
Aug 22nd, 1:07 AM

@phuongdong1995 mình muốn như vậy đó bạn. Trừ các link bắt đầu với /test/ /abc/ ra

0
| Reply
Share
Phương Đồng @phuongdong1995
Aug 22nd, 6:50 AM

@tuananhbfs chỉ trừ hai link đó thôi hả bạn còn lại là ok hết hả

0
| Reply
Share
Lê Tuấn Anh @tuananhbfs
Aug 24th, 1:56 AM

@phuongdong1995 đúng rồi b, Loại trừ các link có dạng /test/, /abc/

0
| Reply
Share

2 ANSWERS


Answered Sep 1st, 9:01 AM
Accepted
+1

Đây bạn nhé: https://regex101.com/r/f9u6X7/1

Untitled.png

Ở đây bạn sẽ phải dùng đến Negative Lookahead, mình có giải thích kỹ ở bài này của mình: https://viblo.asia/p/hoc-regular-expression-va-cuoc-doi-ban-se-bot-kho-updated-v22-Az45bnoO5xY

Share
Lê Tuấn Anh @tuananhbfs
Sep 3rd, 6:28 AM

thank you. Mình sẽ lưu bài này nghiên cứu kỹ hơn

0
| Reply
Share
Answered Aug 22nd, 12:47 PM
0

\/(kimochi|test|abc)\/(.*)$ Cụ thể hơn nếu muốn test như trên

!new RegExp(/\/(kimochi|test|abc)\/.*?$/).test('https://domain.com/abc/link')
Share
Lê Tuấn Anh @tuananhbfs
Aug 24th, 1:55 AM

cái này hình như bị ngược với thứ mình muốn ấy

0
| Reply
Share