Asked Oct 20th, 2020 3:53 a.m. 68 1 1
  • 68 1 1
+1

Các bác cho mình hỏi làm sao yêu cầu 1 contract transfer token qua một địa chỉ contract khác

Share
  • 68 1 1

Mình vừa làm vừa thực hành 1 project blockchain, hiện tại mình có viết 2 contract và mình muốn cho 2 contract tương tác với nhau. Contract 1 deploy trước contract 2. Vấn đề mình gặp phải là làm sao khi contract 1 nhận được token thì tự động chuyển sang cho contract 2 được ah. Mong các cao nhân giúp đỡ.

1 ANSWERS


Answered Oct 20th, 2020 4:24 a.m.
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.