Asked Aug 4th, 2:43 p.m. 130 0 0
  • 130 0 0
0

Xin hướng làm 1 trang single post trình bày như link dưới với django reactjs và ckeditor

Share
  • 130 0 0

https://insideevs.com/.../2022-hyundai-kona-electric.../ Xin hướng làm 1 trang single post trình bày ntn với django reactjs và ckeditor các thành phần trong content gồm có

  • Video, table, gallery image slider , ratting star(review), related post... Mình đã làm đc thêm ckeditor vào django rồi mà chưa biết cài thêm gì cho ckeditor để hiển thị các phần như trên Pro nào đã từng làm có thể hướng dẫn mình được không ?
Aug 14th, 8:10 a.m.
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.